یک مترجم

غدیر نبی‌زاده – Ghadeer Nabizade

بایگانی برچسب برای ‘عقب نشینی، مقاومت، عمل متقابل’