یک مترجم

غدیر نبی‌زاده – Ghadeer Nabizade

بایگانی برچسب برای ‘سوریه، خبر، تحلیل گفتمان، رویترز’