یک مترجم

غدیر نبی‌زاده – Ghadeer Nabizade

خاورمیانه یا غرب آسیا

در پوسترهای بالا که به همایش‌هایی در روزهای آینده اشاره دارد، به عبارت «خاورمیانه» و «غرب آسیا» دقت کنید. در دو یادداشت به دلایل ایجاد واژه خاورمیانه اشاره کرده بودم. انتظار میرود که جامعه دانشگاهی به ویژه رشته‌های مرتبط با مسائل سیاسی به این مسائل توجه کنند. متاسفانه برگزار کنندگان همایش دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پوستر خود را بدون توجه به این موضوع تولید کردند درحالیکه برگزارکنندگان کنفرانس امنیتی تهران با درنظر گرفتن این مساله آن‌را در پوستر خود به خوبی بازتاب دادند.

پاسخ دهید

توجه: دیدگاه شما باید قبل از نمایش در اینجا بررسی شود. نیازی به فرستادن دوباره آن نیست.