یک مترجم

غدیر نبی‌زاده – Ghadeer Nabizade

عقب نشینی، مقاومت و اصل عملِ متقابل Reciprocity

هرگاه در برابر فرد،گروه یا غیره از حرف و موضع حق خود کوتاه بیاییم موجب نخواهد شد که طرف مقابل راضی شود و از پیشرَوی کوتاه بیاید بلکه او مصمم‌تر خواهد شد تا ما را وادار به پذیرش موردی دیگر کند. همچنین، در وهله‌های دوم و سوم و … کوتاه‌آمدن‌ها در همان سطح باقی نخواهد ماند و به مراتب پیشرفت خواهد داشت. بنابراین، بهترین حالت مقاومت خردمندانه است.

اگر کوتاه آمدن مغایر با اصول حقه (عقلی، دینی، سیاسی، انسانی و شخصی) نباشد، تنها باید به شیوۀ عمل متقابل (Reciprocity) به‌کار گرفته شود.

در این شرایط، زن و زن، زن و مرد، مرد و مرد، دولت با دولت و غیره باید یکسان فرض شود، مگر این‌که یک طرف خود بخواهد بدون گرفتن امتیازی یک‌سویه تن به عقب‌نشینی دهد.

برچسب:

پاسخ دهید

توجه: دیدگاه شما باید قبل از نمایش در اینجا بررسی شود. نیازی به فرستادن دوباره آن نیست.