یک مترجم

غدیر نبی‌زاده – Ghadeer Nabizade

فرم، محتوا و روح نامه احمدی‌نژاد به ولیعهد سعودی (۰ )

۹۹/۵/۰۹ •

غدیر نبی‌زاده در این نوشتار بر آنم تا به نکاتی در باره نامه‌نگاری احمدی‌نژاد با ولیعهد عربستان سعودی در سه بخش (شکل، محتوا و روح نامه) اشاره کنم. پیش‌فرض آن است که این نامه‌نگاری به طور شخصی انجام شده و ایشان هیچ گونه نمایندگی از سران کشور برای انجام این کار ندارد. الف) شکل نامه [...]