یک مترجم

غدیر نبی‌زاده – Ghadeer Nabizade

دگرگونی‌های روابط بین‌الملل از دید استفن والت (۰ )

۹۶/۹/۲۲ •

استفن والت (Stephen Walt) استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد دارای نظریه توزان تهدید ـ Balance of Threat نویسنده چند کتاب از جمله ریشه‌های اتحاد و لابی اسرائیل. همکار ماه‌نامه مشهور سیاست خارجی ـ Foreign Policy اخیرا در مصاحبه‌ای به نکات مهمی اشاره کرده است. او در پاسخ به پرسشی درباره دگرگونی‌های ده سال گذشته در رشته روابط بین‌الملل به سه نکته اشاره کرد …