یک مترجم

غدیر نبی‌زاده – Ghadeer Nabizade

در خودمان باز اندیشی کنیم (۰ )

۹۶/۱۱/۱۸ •

در میان بسیاری از کسانی که با آنان معاشرت دارم به اختلاف نظر جدی در باره حکومت جمهوری اسلامی ایران رسیده‌ام. کوتاه این‌که این سیستم را ناکارامد می‌دانم و معتقدم باید اصلاحات جدی در آن صورت پذیرد وگرنه دیر یا زود فروخواهد پاشید. اما افرادی که با آن‌ها دارای اختلاف نظرم، یا بر این باورند [...]