یک مترجم

غدیر نبی‌زاده – Ghadeer Nabizade

منطق طالبان و جمهوری اسلامی (۰ )

۰۰/۶/۲۶ •

این مکالمه برای ما ایرانی‌ها آشناست و عده‌ای از هم‌وطنان ما منطق آن فعال سیاسی را می‌پذیرند. ولی خیلی مهم نیست که مردم ما درباره این گفت‌وگو چه می‌اندیشند. در همین ایرانِ ما، با این سابقه سیاسی و فرهنگی و انقلابی، و دیدگاه‌ها دگراندیشانه مذهبیِ برگرفته از مکتب تشیع که مکتبی اعتراضی است، پس از انقلاب تنها یک زن و فقط به مدت کمتر از 4 سال در کابینه وزیر بوده و این در حالی بود که این کار به رغم اعتراض شدید علما انجام گرفت.