یک مترجم

غدیر نبی‌زاده – Ghadeer Nabizade

درباره ژئوپولتیک ایران ۱ (۰ )

۹۶/۸/۳۰ •

کشور ما، ایران در جایی از جهان قرار گرفته که «خاورمیانه»خوانده می‌شود. این واژه نخستین بار از سوی آلفرد تایر ماهان، افسر نیروی دریایی امریکا، متخصص توان دریایی و امور جهانی در سپتامبر 1902 معرفی شد بعدها بر پایه این نام‌گذاری خاور دور ـ Far East و خاور نزدیک ـ Near East نیز به‌وجود آمد. به گفته رودریک دیویسن بر پایه نقشه‌ای که می‌بینید، آن‌چه از خاورمیانه مدنظر ماهان بود، جایی میان سوئز تا سنگاپور بود که یک مسیر دریایی در نزدیکی برخی کشورها بود. گرچه کاوه فرخ، بر این باور است که این واژه تنها به منطقه خلیج فارس و خط ساحلی جنوب ایران اشاره داشت. به گفته او ماهان در تلاش بود راهی بیابد تا ارجاع تاریخی به خلیج فارس را از میان بردارد…